Životi uzbunjivača u borbi za istinu - „Ogledalo društva“

Uzbunjivači su ljudi sa imenom, prezimenom i dižu glas protiv zloupotreba i korupcije, rizikujući svoje radno mesto, svoju egsistenciju pa i bezbednost. U Srbiji je, krajem 2014. godine, usvojen Zakon o zaštiti uzbunjivača. Tim zakonom predviđena je zaštita onih koji koji ne mogu, kao većina, da okrenu glavu na nezakonitosti, korupciju, bahatosti i sve ono što ugrožava institicije, ili kompanije u kojima rade, ili mesta u kojima žive. Ipak, slučajevi na koje su ukazali neretko ostaju u fiokama, a njihovi životi više nisu isti.
Follow us:

Facebook:
N1Srbija
N1Hrvatska
N1BiH

Twitter:
N1infoBG
N1infoZG
N1infoSA

Коментара